Thùng rác và màu sắc kết hợp

Thùng rác và màu sắc kết hợp

Phân loại rác giúp chúng ta sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, tiết kiệm được chi phí xử lý rác thải mà còn biến rác thải thành những sản phẩm có ích cho xã hội.

Thùng rác là sản phẩm ngắn liên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và thùng rác cũng có nhiều màu sắc khác nhau rất đẹp mát. Vẩy đã bao giờ chúng ra tự hỏi tại sao thùng rác lại có nhiều màu sắc khác nhau chưa? vì sao lại có nhiều màu khách nhau mà không phải 1 màu? Việc hiệu được ý nghĩa của những màu sắc trên từng thùng rác giúp chúng ra phân loại đúng rác thải góp phần bảo vể môi tường.

Phân loại rác giúp chúng ta sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, tiết kiệm được chi phí xử lý rác thải mà còn biến rác thải thành những sản phẩm có ích cho xã hội.

Ý nghĩa của những màu sắc trên thùng rác:

– Thùng màu xanh: Đây là sản loại màu phổ biến nhất hiện nay, sử dụng cho thùng rác đựng chất thải sinh hoạt hàng ngày. Các loại thùng rác màu xanh được sử dụng nhiều là thùng rác 120 lít, thùng rác 240 lít, thùng rác 660 lít…

– Thùng màu trắng: Thùng rác màu trắng sử dụng cho các loại thùng rác có thể tái chế được. Chúng ra thường ít bắt ngặp loại thùng rác này do chúng ra chưa chú trọng đến việc tái chế rác thại, ở nhiều nước phát triển thùng rác trắng bắt gặp rất nhiêu.

– Thùng màu đen: Loại thùng rác này thường thấy ở những trung tâm nghiên cứu phõng xạ, các viện nghiên cứu sinh hóa dùng cho các chất đặc biệt nguy hại.

– Thùng màu vàng: Đây là thùng rác chúng ta thường thấy ở các bệnh viện để đựng các chất thải nguy hại sinh học, có thể mang mầm bệnh, lấy nhiểm. Thùng rác màu vàng thường là các loại thùng rác y tế có chất lượng đạt tiêu chuẩn của bộ y tế.

Ngoài những màu sắc trên còn có màu sắc khác như là màu xanh da trời, màu cam …Màu xanh da trời có ý nghịa chức năng như màu xanh. Màu cam có ý nghịa giông mới thùng rác màu vàng.Không chỉ khác nhau về mau sắc mà các loại thùng rác đều được thết kế, làm bằng chất liệu khác nhau để sử dụng vào nhiều mục đích công việc khác nhau.

Với những quy định màu sắc khác nhau cũa thùng rác giúp cho người sử dụng phân biệt được đúng các loại chất thải hơn từ đó việc tái chế rác thải được đơn giản hơn.