Tag Archives: yếu tố làm ô nhiễm môi trường

Một vài yếu tố ô nhiễm môi trường gây hại tới sức khỏe

Một vài yếu tố ô nhiễm môi trường gây hại tới sức khỏe

Chúng ta đang tự đầu độc mình bằng cách thải hóa chất, và nhiều chất gây ô nhiễm khác vào môi trường sống của chúng ta. Khói thuốc lá Những phân tử độc hại trong khói thuốc lá có thể