Tag Archives: tuyệt chủng

Hàng ngàn loài cây trên Trái đất sắp tuyệt chủng

Hàng ngàn loài cây trên Trái đất sắp tuyệt chủng

Mới đây, một cuộc nghiên cứu quốc tế với quy mô lớn chưa từng thấy đã ước tính rằng Trái đất của chúng ta hiện đang có khoảng 391.000 loài thực vật bậc cao. Thế nào là thực vật bậc