Tag Archives: tổng thống obama

Nhằm trấn an người dân Obama uống nước tại thành phố bị ô nhiễm

Nhằm trấn an người dân Obama uống nước tại thành phố bị ô nhiễm

Tới Flint ngày 4/5, Tổng thống Obama thảo luận với các quan chức địa phương và liên bang nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ô nhiễm nước sinh hoạt trong khu vực. Thông qua hành động uống ly nước lọc