Tag Archives: giải pháp bảo vệ môi trường

Bước ngoặt lớn của nhân loại biến nhựa thành xăng

Bước ngoặt lớn của nhân loại biến nhựa thành xăng

Tìm kiếm một nguồn nhiên liệu thay thế dầu thô, và đưa ra hướng xử lý lượng rác thải nhựa khổng lồ là hai trong số rất nhiều vấn đề loài người đang phải đối mặt hiện nay. Vậy mà