Tag Archives: đánh bắt cá

Loài người đang hủy hoại Trái đất như thế nào?

Loài người đang hủy hoại Trái đất như thế nào?

Ngày nay, Trái đất đang phải đối mặt với những hiện tượng hết sức nguy hiểm gây ra bởi biến đổi khí hậu. Để bảo vệ hành tinh này và cũng là bảo vệ cuộc sống của bản thân, rất