Tag Archives: công nghiệp

Các nhà khoa học đã biến CO2 thành đá như thế nào?

Các nhà khoa học đã biến CO2 thành đá như thế nào?

Hai rào cản lớn nhất với công nghệ này đó là giá thành rất cao, và một nơi để chứa lượng CO2 hút được đó. Nhưng giờ, bài toán đó đã giải được một nửa, khi mà các nhà khoa